Де лес был, чорний баране

На закінчына Дня Дітины музычний подарунок - дітяча сьпіванка. Na zakinczyna Dnia Dityny muzycznyj podarunok - ditiacza spiwanka.   Дата: 1.06.2016