Лемколянд / Lemkoland #7

Дорогы Діти! Зас пришла на Лемковину осін. Птахы одлетіли юж од нас до теплых краін. Дни сут штораз коротшы, а ночы долшы. На щестя вдякы осінным листям зробило ся кольорово. В тым нумері забераме Вас до ліса на грибы, разом з Петриком і його дідом. Дознате ся, котры грибы можна зберати і як іх называти по нашому. прочытате тіж байку о двох братях і о тым, яка стрітила іх доля. Наступном лемківском буквом єст „Е”. Як все чекают на Вас ріжны задачы і забавы, але тіж грибова малюванка і жарты. Семий нумер „Лемколянду” замыкат третя юж част коміксу, якiй діє ся в світі роботів. Drogie dzieci! Znów na Łemkowynę przyszła jesień. Ptaki odleciały już od nas do ciepłych krajów. Dni są coraz krótsze, a noce dłuższe. Na szczęście dzięki jesiennym liściom zrobiło się kolorowo. W tym numerze zabieramy Was do lasu na grzyby, razem z Petrykiem i jego dziadkiem. Dowiecie się, które grzyby można zbierać i jak je nazywać po łemkowsku. Przeczytacie też bajkę o dwóch braciach i o tym, jaka spotkała ich dola. Następną łemkowską literką jest „E”. Jak zwykle czekają na was różne zadania i zabawy, ale również grzybowa kolorowanka i dowcipy. Siódmy numer „Lemkolandu” zamyka trzecia już część komiksu , którego akcja rozgrywa się w świecie robotów. lemkoland-nr-7 Дата: 20.09.2016