Лемколянд / Lemkoland #5

Птахы. Як іх познаєме, по перах, літаню ци голосі? Одкаль до нас прилітуют? Як ся зовут? Одповіди на тоты звіданя найдете чытаючы наш часопис, тым бо звірятам присвячаме сесий нумер. А што іщы? «Ґ» то наступна буква лемківской азбукы, котру познаєме. Як все, можете ся справдити в части «Думаме». На конец вкажеме, як мож самому зробити екольоґічны пташкы і презентуєме першу част коміксу, нарысуваного нашым редакцийным приятельом – осмьолітнiм Александром. Ptaki. Po czym je rozpoznajemy, po piórach, locie czy głosie? Skąd do nas przylatują? Jak się nazywają? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie czytając nasze czasopismo, ponieważ właśnie tym zwierzętom poświęcamy niniejszy numer. A co poza tym? „G” to kolejna literka łemkowskiego alfabetu, którą poznajemy. Jak zawsze, możecie się sprawdzić w dziale „Dumame”. Na koniec pokazujemy, jak można samodzielnie zrobić ekologiczne ptaki oraz prezentujemy pierwszą cześć komiksu, narysowanego przez naszego redakcyjnego przyjaciela – ośmioletniego Aleksandra. lemkoland-nr-5