Лемколянд / Lemkoland #6

Літом, а найрадше в часі вакаций, коли хвиля сприят вандрівкам, вартат выбрати ся на… луку. Гей, гей, на луку! Подумате «нуда»? Ани кус, напротив. Одвидины в такым місци можут ся вказати чудовом пригодом! Переконате ся о тым, чытаючы шестий нумер «Лемколянду». Познате тіж історию парібка Теодора, што го звали Фецко, котрий нашол таємний квіт папротины. Дознаме ся, як давно на Лемковині палили Собіткы. В дальшій части часопису жде Вас дуже языковых і льоґічных задач, а серед них ребусы і выкрисланкы звязаны з буквом «Д». На закінчыня презентуєме комікс – другу част пригід Робота Демолькы. Жычыме милого чытаня! Latem, szczególnie w wakacje, kiedy pogoda sprzyja wędrówkom, warto wybrać się na… łąkę. Tak, tak na łąkę! Pomyślicie „nuda”? Wcale nie, wręcz przeciwnie. Wizyta w takim miejscu może okazać się wspaniałą przygodą! Przekonacie się o tym, czytając szósty numer „Lemkolandu”. Poznacie również historię parobka Teodora, zwanego Fecko, który odnalazł tajemniczy kwiat paproci. Dowiemy się, jak dawniej na Łemkowynie palono Sobótki. W dalszej części czasopisma czeka na Was wiele zadań językowych i logicznych, a wśród nich rebusy i wykreślanki związane z literką „D”. Na zakończenie prezentujemy komiks – drugą część przygód Robota Demolki. Życzymy miłej lektury! lemkoland-nr-6 Дата: 30.06.2016