Czasopismo „Lemkoland” / Часопис „Лемколянд” 2018

В 2018 р вказали ся штири нумері нашого часопису для діти "Лемколянд".

W 2018 roku ukazały się cztery numery naszego czasopisma dla najmłodszych "Lemkoland". Pismo wydajemy dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tematyka numerów:

#13 - Części ciała

#14 - Muzykanci

#15 - Łemkowski komiks - wydanie specjalne

#16 - Nikifor

Szczegóły, zamówienia: www.lemkoland.com/czasopismo

Дата: 28.01.2019