Яличковы прикрасы – забавa / Jalyczkowy prykrasy – zabawa

Чи повісилисте юж на яличці прикрасы Лемколянду? Вышлийте до нас знимкы Вашых проєктів або прикрашеных ними яличок. А може зробилисте даякы іншы прикрасы? Чекаме на Вашы праці до 31 січня 2014 рока! e-mail: info@lemkoland.com Czy powisylyste już na jalyczci prykrasy Lemkolandu? Wyszlijte do nas znymky waszych projektił abo prykraszenych nymy jalyczok. A może zrobylyste dajaky inszy prykrasy? Czekame na Waszy praci do 31 sicznia 2014 roka! e-mail: info@lemkoland.com Выдрукуй, вытний і помалюй! / Wydrukuj, wytnyj i pomaluj! »