Лемколянд на добраніч

Гов, гов, діточкы! Баба Оля обіцяли мі оповісти байку на добраніч :)  Запрашаме Вас в неділю i понедiльок на вечорну оповістку до сну. Неділя (1.02.2014) і понедiльок (2.02.2014) год. 19.00. * * * Hoł, hoł, ditoczky! Baba Ola obicialy mi opowisty bajku na dobranicz :) Zapraszame Was w nediliu i ponedilok na weczornu opowistku do snu. Nedila (1.02.2014) i ponedilok (2.02.2014) hod. 19.00. Bеце / Wece: www.facebook.com / www.radio-lemko.pl lemkoland-na-dobranicz Тоту і іншы оповісткы найдете в книжці "Як липняне сонце до міха імали" (вид. Лемківскый Ансамбль Пісьні і Танця „Кычера”, Лігниця 2010). * * * Totu i inszy opowistky najdete w knyżci "Jak lipniane sonce do micha imaly" (wyd. Lemkiwskyj Ansambl Pisni i Tancia „Kyczera”, Lihnycia 2010).   Дата: 1.02.2014