Powstała nasza nowa bajka animowana

Niedawno obchodziliśmy 90. rocznicę narodzin Pana Teodora Kuziaka, łemkowskiego malarza i pisarza. Z tej okazji przygotowaliśmy animację na podstawie „Bajki o tym, jak to chłopa cielę zjadło”.

Realizacja: Anna Chabros-Piłat
Lektor: Oksana Graban
 
Muzyka: Łemkowska wiejska kapela „Uherec”
Pomysł i koordynacja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn
Producent: Fundacja Stara Droga
Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

* * *

Реалізация: Анна Хаброс-Пілат
Лектор: Оксана Грабан
Музыка: Лемківска сельска капеля "Угерец"
Думка і коордынация: Марта Грабан-Бутрин, Христофор Бутрин
Продуцент: Фундация Стара Дорога
Проєкт реалізуваний вдякы дотациі Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі

https://youtu.be/gMUVn3qehJI

Дата: 20.01.2017