Вакацийний нумер часопису „Лемколянд”

Передставляме Вам другiй, вакацийний нумер часопису для діти „Лемколянд”. В тым нумері прочытате о Святій Горі Явір, познате «Щастливого пастушка» i букву «Б». Дознате ся тіж як выглядат літом природа на Лемковині. * * * Przedstawiamy Wam drugi, wakacyjny numer  czasopisma dla dzieci „Lemkoland”. W tym numerze przeczytacie o Świętej Górze Jawor, poznacie „Szczęśliwego pastuszka” i literkę „B”. Dowiecie się się jak latem wygląda przyroda na Łemkowynie. ZAMÓWIENIA / ЗАМОВЛIНЯ: www.lemkoland.com/czasopismo lemkoland#2-okladka

Стягний / Ściągnij (pdf)

  Дата: 16.09.2015