Czasopismo „Lemkoland” / Часопис „Лемколянд”

winieta-lemkoland-www

 

ОСТАТНІЙ НУМЕР / NAJNOWSZY NUMER

#8 (4/2016)

Зима, зима, щыпавиця - щыпле в носик, щыпле в лиця. Пришла в кінци i принесла нам дуже снігу, морозя, але тіж фрайды. Вожыня ся на саночках, ліпліня больвана, забавы на снігу і шмаряня сніжкамы то річы, яки діти люблят найвеце на світі... а зима любыт діти! І єдна така выняткова дітина вродила ся зимом, рівно 90 років тому, в селі Бортне. Был то Пан Теодор Кузяк - барз талантливий писар і маляр. І то Йому посвячаме нумер 8 "Лемколянду". В тым нумері дознате ся як виглядало дітинство Пана Феця, прочытате тіж "Байку о тім як то хлопа теля зіло", котру описали направду вынятково. Можете єй обізрити тіж на нашій інтернетовій сторінці. Окрем того, як все, задачы, загадкы, язиковы спітканя (тым разом з буквом "Є") і остатня част коміксу "Робот Демолька". Приємного чытаня! Вшыткым Вам жычыме Веселых Свят Різдвяних! I до стрічы в Новым Році!

Zima, zima, szczypawica – szczypie w nosek, szczypie w lica. Przyszła w końcu i przyniosła dużo śniegu, mrozu, ale też frajdy. Jazda na saneczkach, lepienie bałwana, zabawy na śniegu i rzucanie śnieżkami to rzeczy, które dzieci lubią najbardziej na świecie... a zima lubi dzieci! I jedno takie wyjątkowe dziecko urodziło się właśnie zimą, równo 90 lat temu, we wsi Bartne. Był to Pan Teodor Kuziak – niezwykle utalentowany pisarz i malarz. I to jemu poświęcamy numer 8 „Lemkolandu”.W tym numerze dowiecie się jak wyglądało dzieciństwo Pana Fecia, przeczytacie też „Bajkę o tym jak to chłopa cielę zjadło”, którą opisał naprawdę wyjątkowo. Możecie ją również obejrzeć na naszej stronie internetowej. Oprócz tego, jak zwykle, zadania, łamigłówki, spotkania językowe (tym razem z literą "Є") i ostatnia już część komiksu „Robot Demolka”. Miłej lektury! Wszystkim Wam życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! I do zobaczenia w Nowym Roku!

 

wzorek-linia_niebieski


ARCHIWALNE NUMERY

Lemkoland #5#5 (1/2016) Lemkoland #6#6 (2/2016) Lemkoland #7#7 (3/2016) Lemkoland #8#8 (4/2016)

 

#1 (1/2015) #2 (2/2015) #3 (3/2015) #4 (4/2015)

wzorek-linia_rozowy

 

PISMO LEMKOLAND UKAZUJE SIĘ DZIĘKI DOTACJI MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

mswia_logo

wzorek-linia_zolty

 

Łemkowskie pismo edukacyjne dla dzieci „Lemkoland” jest pierwszym regularnie ukazującym się pismem dziecięcym w Polsce skierowanym do najmłodszego pokolenia Łemków. Pierwszy numer ukazał się wiosną 2015 roku. Czasopismo ukazuję się cztery razy w roku w okresie: wiosna, lato, jesień, zima.

Redakcja: Oleś, Krzysztof Butryn, Marta Graban-Butryn, Oksana Graban, Bartłomiej Lichtański
Konsultacja językowa: Władysław Graban, Tomasz Kwoka
Opracowanie graficzne: Krzysztof Butryn
Skład, łamanie: Studio Format (studioformat.pl)

Rysownicy, ilustratorzy, autorzy współpracujący z nami:
Paulina Białkowska, Anna Chabros-Piłat, Piotr Deptuła, Oksana Graban, Petro Susidko, Ylu Teperka, Wancio Doptaj, Olena Gaidamaka-Padałka, Władysław Graban, Paweł „Foton” Królikowski, Aleksandr Zograf, Anna i Piotr Wirchniańska

Kontakt z redakcją: info@lemkoland.com

„Lemkoland” – łemkowskie pismo edukacyjne dla dzieci
kolor, 20 stron, nakład 500 szt.; numer ISSN 2449-7908


JAK ZAMÓWIĆ NASZE CZASOPISMO?

Aby zamówić czasopismo Lemkoland należy wysłać do nas zamówienie na: info@lemkoland.com. W zamówieniu należy podać imię, nazwisko, adres. Po dokonaniu przez Państwa wpłaty na nasze konto, zamówione czasopismo wyślemy na wskazany w mejlu adres.

Osoby nie mieszkające w Polsce zainteresowane kupnem prosimy o kontakt mailowy info@lemkoland.com

Prenumerata

Jeśli chcesz otrzymać wszystkie numery czasopisma Lemkoland w danym roku, zamów korzystną cenowo prenumeratę. Roczna prenumerata obejmuje 4 wydania czasopisma wraz z kosztami wysyłki. Ponadto nasi prenumeratorzy mogą liczyć na dodatkowe prezenty i niespodzianki dołączane do czasopisma.

Opłaty

Cena pojedynczego numeru: 5 zł + 2,50 zł - koszty wysyłki
Prenumerata roczna (4 numery): 25 zł - w tym koszty wysyłki
Komplet archiwalnych numerów (4 numery, rocznik): 25 zł - w tym koszty wysyłki

Aby zamówić czasopismo należy dokonać wpłaty na nr konta:

Fundacja Stara Droga
25 2030 0045 1110 0000 0309 0560
Bank BGŻ BNP Paribas
Tytułem: Czasopismo Lemkoland nr ... (tutaj wpisać numery) / Prenumerata Lemkoland rok ... (tutaj wpisać rok)