Плян занят / Plan zajęć

З нагоды початку шкільного рока зрыхтувалисме дла нашых учеників плян занят. Можеш го выдрукувати і завісити над свойом постелом :) * * * Z nahody poczatku szklinoho roka zrychtuwalysme dla naszych uczenykiw plan zaniat. Możesz ho wydrukuwaty i zawisyty nad swojom postelom :) plan1   plan2