Hry i zabawy

Вшыткы діточкы барз люблят забаву. Прото выдумалисме для вас гры, котры сут не лем забавом, але розвивают памят, логічне і творче думаня. Ноле, пізрийте і найдте дашто для себе! Wszytky ditoczky bars lublat zabawu. Proto wydumalysme dla was hry, kotry sut ne lem zabawom, ale rozwywajut pamiat, lohiczne i tworcze dumania. Nole, pizryjte i najdte daszto dla sebe!