Konkurs na Łemkowski Komiks

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na łemkowski komiks. Partnerem konkursu jest Radio-Lemko.pl i Centrum Kultury im. B.I. Antonycza.

Celem Konkursu jest:
– promowanie wiedzy o historii i kulturze Łemków
– aktywizacja dzieci i młodzieży pochodzenia łemkowskiego w sferze artystycznej oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności rysunkowych
– kształtowanie umiejętności artystycznych (graficznych i literackich) wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

W Konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

Ocenie podlegać będą komiksy w dwóch kategoriach:
a) tematyka dowolna – wszystkie teksty w komiksie muszą być napisane w języku łemkowskim cyrylicą, dopuszczalne jest użycie łacinki
b) tematyka nawiązująca do kultury łemkowskiej, ukazująca klimat Lemkowyny tj. tradycyjne budownictwo, wzornictwo i stroje ludowe, religia itp. – teksty w komiksie mogą być napisane w języku polskim

Termin zgłaszania prac upływa z dniem 23.04.2018 roku.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy