EtnoMakieta – nowy projekt wydawniczy

Razem z Poligon Studio pracujemy nad nowym wydawnictwem edukacyjnym dla dzieci, poświęconym tradycyjnemu łemkowskiemu budownictwu.

EtnoMakieta to zestaw tekturowych modeli budynków do własnoręcznego złożenia i sklejenia. Będą to chyża (tradycyjna łemkowski dom) oraz cerkiew. Makiety (w sumie ok. 10 tekturowych plansz) odwzorowywać będą wiernie oryginalną łemkowską zabudowę. Będą to kopie oryginalnych budynków pomniejszone w odpowiedniej skali, zachowaniem typowych elementów architektonicznych i zdobniczych charakterystycznych dla budownictwa łemkowskiego.

Do wydawnictwa dołączoną będzie książeczka, w której znajdziemy opisy budynków i tradycyjnej łemkowskiej architektury oraz dziedzictwa materialnego Łemkowszczyzny.

Projekt realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

etno-makieta-zapowiedz