Конкурс на Ден Дітины

Dorohy dity! Z nahody Waszoho świata życzyme Wam wszytkoho najlipszoho, duże radosty, uśmichnenoj gamby :) piatok w szkoli i czudowych podarunkiw.

W Den Dityny mame dla Was plastycznyj konkurs. Peredstawte sia nam! Namalujte swij uśmichnenyj autoportret! Z nadisłanych malunkiw wylosujeme dwi osoby, kotry otrymajut od nas lemkiwsky puzli z bajky "Hołod". Na Waszy portrety czekame do ponedilka!

* * *
Drogie dzieci! Z okazji Waszego święta życzymy Wam wszystkiego najlepszego, dużo radości, uśmiechu na twarzy :) piątek w szkole i wspaniałych prezentów.

W Dzień Dziecka mamy dla Was plastyczny konkurs. Przedstawcie się nam! Namalujcie swój uśmiechnięty autoportret! Z nadesłanych obrazków wylosujemy dwie osoby, które otrzymają od nas łemkowskie puzzle z bajki "Głód". Na Wasze portrety czekamy do poniedziałku!

1.06.2019