Конкурс „Весна на Лемковині”

Запрашаме діти до участи в рысунковым конкурсі „Весна на Лемковині”. Знаш, што ся діє в природі, коли приходит яр? Нарысуй або намалюй весняну Лемковину! На Вашы праці ждеме до 12 червця 2015 р. Знимку або скан перешлийте на наш адрес: info@lemkoland.com * * * Zapraszame dity do uczasty w rysunkowym konkursi „Wesna na Lemkowyni”. Znasz, szto sia dije w pryrodi, koly prychodyt jar? Narysuj abo namaljujwesnjanu Lemkowynu! Na Waszy praci żdeme do 12 czerwcia 2015 r. Znymky abo skan pereszlyjte na nasz adres: info@lemkoland.com * * * Zapraszamy dzieci do udziału w rysunkowym konkursie "Wiosna na Łemkowynie" Wiesz co się dzieje w przyrodzie, kiedy przychodzi wiosna? Namaluj albo narysuj wiosenną Łemkowynę! Na Wasze prace czekamy do 12 czerwca 2015 r. Zdjęcia albo skan prześlijcie na nasz adres: info@lemkoland.com   wesna_plakat_www Дата: 6.05.2015