Лемколянд інспірує і вчыт / Lemkoland inspiruje i edukuje

bilbioteka-warszawa

Лемколянд інспірує і вчыт. Тішыме ся, же вдякы нашым анімуваным байкам іншы діти можут познавати лемківскій язык і культуру. Так 07было остатньо в Варшаві, в Публичній Бібліотеці в Дільници Прага Полудне, Філія нр 45. Стріча одбила ся 24 квітня 2018 р.

* * *
Lemkoland inspiruje i edukuje. Cieszymy się, że dzięki naszym bajkom animowanym inne dzieci mogą poznać łemkowski język i kulturę. Tak było ostatnio w Warszawie w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe, Filia nr 45. Spotkanie odbyło się 24 kwietnia 2018 r.

Opis wydarzenia (www.facebook.com):
Kolejne spotkanie z Łemkami w bibliotece na Meksykańskiej obfitowało w atrakcje. Na zajęciach dzieci dowiedziały się, czym jest Łemkowszczyzna, jak żyli i żyją jej mieszkańcy, jak wyglądają ich tradycyjne stroje oraz biżuteria. Dzięki uprzejmości Lemkoland obejrzeliśmy wspólnie piękną łemkowską bajkę pt. Głód. Dziękujemy! Nie wszystko udało nam się z tej historii zrozumieć, na szczęście z języka łemkowskiego przetłumaczyła nam bajkę sympatyczna Łemkini, która zaszczyciła nas swoją obecnością.

Zajęcia zaowocowały pięknymi obrazami inspirowanymi poruszoną tematyką. Warsztaty mieli okazję obserwować bardzo mili goście – bibliotekarze z Mołdawii – którzy odwiedzili wczoraj naszą placówkę. Każdy z obecnych – goście, dzieci i ich rodzice – mógł spróbować tradycyjnych łemkowskich specjałów. Homiłki i adzymka bardzo wszystkim smakowały. Dziękujemy przybyłym za wspólną zabawę, trochę nauki i – przede wszystkim – wspaniałą atmosferę.

Дата: 30.04.2018