Лемколянд / Lemkoland #4

Передставляме Вам четвертий, зимовий нумер часопису Лемколянд.

В тым нумері презентуєме верш „Зима в Карпатах” велького лемківского поеты Івана Русенка. Можете прочытати тіж о традициях повязаных з Велийом, познати історию Бабы, Діда і іх дівкы Снiжкы. Довідате ся тіж як Хованец привитал зиму. Наступном буквом, яку познате єст буква „Г”. Наконец представляме другу част коміксу сербского автора – Александра Зоґрафа.

* * *

Peredstawlame Wam czetwertyj, zymowyj numer czasopysu Lemkoland.

W tym numerze prezentujemy wiersz „Zima w Karpatach” wielkiego łemkowskiego poety Iwana Rusenki. Możecie przeczytać także o tradycjach związanych z Wigilią, poznać historię Babci, Dziadka i ich córki Śnieżynki, a także dowiedzieć się jak Chowanec przywitał zimę. Kolejną literką, którą poznajemy, jest literka H. Przedstawiamy również drugą część komiksu autorstwa serbskiego artysty – Aleksandra Zografa.

lemkoland-nr-4

Стягний / Ściągnij (pdf)

Дата: 28.12.2015