Вакацийний Конкурс Фотографічний

Запрашаме діти до участи в літнім конкурсі фотографічним. Каждый з нас любит одпочывати літом: в горах, над морьом, озером або в лісі. Наш Хованец тіж выбрал ся в вакацийну подорож і рад буде провести з Тобом літній час. Перешлийте нам Вашу вакацийну знимку, на котрій найде ся Хованец. Можете го намалювати на папери, нарисувати на піску, зложыти го з камiня або патыків. Може быти тіж сам напис "Лемколянд". Літній пейзаж обовязковий! Увага! В творіню праць можут помагати родиче! Конкурс з нагородамы! Штобы взяти участ в конкурсі треба до 15 вересня 2014р. выслати на адрес info@lemkoland.com знимку з інформацийом: - імено і назвиско дзецка, - вік, - адрес (лем місцевіст), - дописати: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji zgłoszenia oraz publicznego podania imienia, nazwiska i adresu (wyłącznie nazwa miejscowości), zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)." Дрібниці на стороні: www.lemkoland.com * * * Zapraszamy dzieci do udziału w letnim konkursie fotograficznym. Każdy z nas chętnie w lecie odpoczywa: w górach, nad morzem, jeziorem czy w lesie. Nasz Chowanec też wybrał się w wakacyjną podróż i chętnie spędzi z Tobą letni czas. Wyślijcie nam Wasze wakacyjne zdjęcie, na którym znajdzie się Chowanec. Możecie go namalować na kartce papieru, narysować na piasku, ułożyć jego postać z kamyków lub patyków. Może być to również sam napis "lemkoland". Obowiązuje letnia sceneria! Uwaga! W tworzeniu dzieł mogą pomagać rodzice! Konkurs z nagrodami! Aby wziąć udział w konkursie należy do 15 września 2014 r. wysłać na adres info@lemkoland.com zdjęcie wraz z informacją: - imię i nazwisko dziecka - wiek - adres (wyłącznie miejscowość) - wraz z dopiskiem " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji zgłoszenia oraz publicznego podania imienia, nazwiska i adresu (wyłącznie nazwa miejscowości), zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)." Szczegóły na stronie www.lemkoland.com min_auto   Дата: 15.07.2014