Radio Lemko z audycjami dla dzieci

Прото же в Польщы позапераны сут школы на найближшы два тыжні, специяльні для наймолодшых слухачів Radio Lemko зрыхтувало бльокы з проґрамами і музиком для діти. Каждого дня, од понеділька до пятниці в годинах 10:00-12:00, мож будете почути авдициі з циклю Лемколянд (серед них байкы і едукацийны проґрамы), переполнены звуками акциі і розбуджаючы представу Оповіданкы бабы Теклі, тай фраґменты авдіокнижок з сериі Ґолем - Віні Пу і Малого Прінца по лемківскы. Просиме Вас щыро!!!

* * *
Ponieważ w Polsce szkoły będą zamknięte przez najbliższe dwa tygodnie, specjalnie dla najmłodszych słuchaczy Radio Lemko przygotowało bloki z programami i muzyką dla dzieci. Każdego dnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00, będzie można usłyszeć audycje z cyklu Lemkoland (wśród nich bajki i programy edukacyjne), przepełnione dźwiękami akcji i pobudzające wyobraźnię Opowieści babci Tekli, a także fragmenty audiobooków z serii Golem - Kubusia Puchatka i Małego Księcia po łemkowsku. Serdecznie zapraszamy!!!

http://www.radio-lemko.pl/

Дата: 16.03.2020