За горами, за лісами… є Лемколянд!

Просиме на авдицию в Радіо Лемко, тым разом почуєте, як зъявил ся Лемколянд, одкаль ся взял Хованец і в якых лемківскых ініціативах можут взяти участ Вашы діти. Про історию і пляны Лемколянду оповідят єй творці: Марта і Христофор Бутрины, і головний інспіратор – іх сыночок Олесь :) Програм емітуваний буде в суботу о год. 19.00 (12.12.2015), повторіня в неділю о 20.00 (13.12.2015). Увага! Маме для Вас конкурс :) Слухайте уважні авдициі, з ньом буде звязане зьвіданя конкурсове, котре почуєте під конец програму ;) Своі одповіди присилайте на адрес: info@radio-lemko.pl * * * Zapraszamy na audycję w Radio Lemko, tym razem usłyszycie, jak powstał Lemkoland, skąd się wziął Chowanec i w jakich łemkowskich inicjatywach mogą wziąć udział Wasze dzieci. O historii i planach Lamkolandu opowiedzą jej twórcy: Marta i Krzysztof Butrynowie, i główny pomysłodawca – ich synek Oleś :) Program emitowany będzie w sobotę o godz. 19.00 (12.12.2015), powtórzenie w niedzielę o 20.00 (13.12.2015). Uwaga! Mamy dla Was konkurs :) Słuchajcie uważnie audycji, z nią będzie związane pytanie konkursowe, które usłyszycie pod koniec programu ;) Swoje odpowiedzi przysyłajcie na adres: info@radio-lemko.pl w-radio-lemko - Kopia   Дата: 9.12.2015