Maluwanky

Дорогы діточкы! Лемковина то прекрасна краіна. Вкажте, як єй видите! Гев найдете малюванкы і образкы, котры можете розмалювати на сторінці, або выдрукувати і прикрасити барвеним олувком ци фарбками. Dorohy ditoczky! Lemkowyna to prekrasna kraina. Wkażte, jak jej wydyte! Heł najdete maluwanky i obrazky, kotry możete rozmaluwaty na storinci, abo wydrukuwaty i prykrasyty barwenym oluwkom cy farbkamy.