Писанкы – малюванкы

Для нашых наймолодшых писанкы до выдрукуваня і помалюваня. Жебы стягнути натисний на одповідній образок. Dla naszych najmolodszych pysanky do wydrukuwania i pomaluwania. Żeby stiahnuty natysnyj na odpowidnij obrazok. pysanka1pysanka2                                 pysanka3pysanka4