Nasza mowa

Не можна забывати, же наша мова є барз важна. Бесідували ньом нашы дідове і родиче, прото мы тіж повиннисме єй знати. Разом з Хованцьом навчыме ся писати і чытати по нашому. Наука то тіж забава!

Ne można zabywaty, że nasza mowa je bars ważna. Besiduwaly niom naszy didowe i rodycze, proto my tiż powynnysme jej znaty. Razom z Chowanciom nawczyme sia pysaty i czytaty po naszomu. Nauka to tiż zabawa!