menu
ptak chowanec naskicowany z konturemnapis lemkoland

Бідна вдова / Biedna wdowa

Байка „Бідна вдова”, Bajka Biedna Wdowa

Łemkowskie legendy cz. 2: „Biedna wdowa”

Bajka na podstawie materiałów zebranych przez Oskara Kolberga.

Czytali: Oksana Graban-Lichtańska, Władysław Graban, Bartłomiej Lichtański
Muzyka: Edyta Piekarczyk, Piotr Deptuła, Krzysztof Butryn, Łemkowska wiejska kapela „Uherec”
Realizacja: Anna Chabros-Piłat / AYA Studio
Pomysł i koordynacja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn
Producent: Fundacja Stara Droga
Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


Лемківскы леґенды ч.2: „Бідна вдова”

Байка на основі матерялів з досліджинь Оскара Колберґа.

Чытали: Оксана Грабан-Ліхтаньскa, Володислав Грабан, Бартломєй Ліхтаньскі
Музыка: Едита Пєкарчык, Петро Дептула, Христофор Бутрин, Лемківска селска капеля „Угерец”
Реалізация: Анна Хаброс-Пілат / AYA Studio
Думка і координация: Марта Грабан-Бутрин, Христофор Бутрин
Продуцент: Фундация Стара Дорога
Проєкт реалізуваний вдякы дотациі Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі