menu
ptak chowanec naskicowany z konturemnapis lemkoland

Байка о тім, як то хлопа теля зіло / Bajka o tym jak to chłopa ciele zjadło

Байка о тім, як то хлопа теля зіло, Bajka o tym jak chłopa ciele zjadło

Фільм зреалізуваний на підставі тексту Теодора Кузяка „Байка о тім, як то хлопа теля зіло” – в 90. річницю уродин автора.

Реалізация: Анна Хаброс-Пілат
Лектор: Оксана Грабан
Музыка: Лемківска сельска капеля „Угерец”
Думка і коордынация: Марта Грабан-Бутрин, Христофор Бутрин

Продуцент: Фундация Стара Дорога

Проєкт реалізуваний вдякы дотациі Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі


Film powstał na podstawie tekstu Teodora Kuziaka „Bajka o tim, jak to chłopa tela ziło” – w 90. rocznicę urodzin autora.

Realizacja: Anna Chabros-Piłat
Lektor: Oksana Graban
Muzyka: Łemkowska wiejska kapela „Uherec”
Pomysł i koordynacja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn

Producent: Fundacja Stara Droga

Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji