menu
ptak chowanec naskicowany z konturemnapis lemkoland

Не рубай яличку / Nie wycinaj choinki

Рысунок: Юлієта Ґонзалез-Спрінґер з книжкы „Як Липняне сонце
до міха імали. Баі, байкы і оповіданкы Лемків”
Чытал: Данько Горощак


Ilustracja: Julieta Gonzalez-Springer z książki „Jak lypniane sonce
do micha imaly. Baśnie, bajki i opowiadania Łemków”
Czytał: Dańko Horoszczak

Słuchacie tej audycji dzięki uprzejmości Radia Lemko.