menu
ptak chowanec naskicowany z konturemnapis lemkoland

Ілюструвана книга лемківскых приповідок / Ilustrowana księga łemkowskich przysłów

„Ілюструвана книга лемківскых приповідок” то выдавництво вказуюче традицийны приповідкы Лемків – етнічной меншыны, котра од віків мешкат в Бескыдах Сандецкым і Нискым. Лемківско-польска публикация містит приповідкы, котры запамятали з дітиньства і през рокы громадили Анна Вірхняньска з Ґладышова.

Вынятковы малюнкы Даніеля де Лятур змысьні выкорыстуючы елементы традицийных лемківскых взорів, з гумором вказуют народну мудріст, універса льну, зрозумілу і актуа льну для сучасного чловека.


„Ilustrowana księga łemkowskich przysłów” to wydawnictwo prezentujące tradycyjne przysłowia Łemków − grupy etnicznej żyjącej od wieków w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Polsko-łemkowska publikacja zawiera przysłowia, które zapamiętała z dzieciństwa i przez lata zbierała Anna Wirchniańska z Gładyszowa.

Nieodłącznym walorem publikacji są wyjątkowe ilustracje Daniela de Latour, które w subtelny sposób wykorzystują elementy i motywy zaczerpnięte z łemkowskiej kultury.

Książka z pewną nutą humoru ukazuje ludową mądrość, uniwersalną i wciąż aktualną dla współczesnego człowieka.

Język: łemkowski / polski
Liczba stron: 64
Wydanie pierwsze
Gładyszów–Milanówek 2019
Oddano do druku: grudzień 2018
ISBN 978-83-949155-3-7

Tekst: Anna Wirchniańska
Ilustracje, opracowanie graficzne: Daniel de Latour
Koncepcja wydawnictwa, redakcja: Marta i Krzysztof Butrynowie
Konsultacja językowa: Olena i Władysław Grabanowie
Skład, łamanie: Studio Format
Druk i oprawa: Drukarnia Akapit

Dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Piotra Królewskiego ze Szczecina

Cena: 30 zł (+koszty wysyłki). W sprawie zamówienia prosimy o kontakt: info@lemkoland.com