menu
ptak chowanec naskicowany z konturemnapis lemkoland

Лемківский зільник / Łemkowski zielnik

В Лемківским зільнику найдеме 21 малюнків і описів зіля, котре росне на Лемковині.

„Łemkowski zielnik” zawiera on opisy i rysunki 21 ziół, które możemy znaleźć na Łemkowszczyźnie.

Оддаєме в Вашы рукы „Лемківский зільник”. Найдете в ним 21 малюнків і описів зіля, котре росне на Лемковині. Крiм основных інформаций о рослинах (выгляд, місця выступуваня), описано іх лікувальне діяня, але тіж повіря і обряды з нима повязаны. Хотіли сме оповiсти о значыню тых рослин в лемківскiй культурі i пригадати іх давны назвы.

На остатніх странах зьільника найдете місце до вклиіня власных рослин. Зільник може Вам товаришыти в весняних і літніх вандрівках по Лемковині.


„Łemkowski zielnik” zawiera on opisy i rysunki 21 ziół, które możemy znaleźć na Łemkowszczyźnie. Oprócz podstawowych informacji o roślinach (wygląd, miejsce występowania) opisane zostały również ich właściwości lecznicze, oraz wierzenia i obrzędy z nimi związane. Tym samym chcieliśmy przybliżyć rolę i znaczenie tych roślin w kulturze łemkowskiej oraz przypomnieć ich stare nazwy.

Na ostatnich stronach zielnika znajdziecie miejsce na wklejenie własnych okazów. Zapytaj rodziców i dziadków, może znają ich łemkowską nazwę i zastosowanie. Zielnik ten może Wam towarzyszyć w wiosennych i letnich wędrówkach po Łemkowszczyźnie.

ЗМІСТ / SPIS TREŚCI

Барвінок / Barwinek pospolity (Vinca minor)
Божа кровця / Dziurawiec (Hypericum perforatum)
Дресен / Rdest wężownik (Polygonum bistorta)
Дримок / Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)
Кабатикы / Przywrotnik pospolity (Alchemilla vulgaris)
Кінска мята / Mięta długolistna (Mentha longifolia)
Команичка, Конич / Koniczyna polna (Trifolium arvense)
Коприва / Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
Кырвавник / Krwawnik (Achillea millefolium)
Куділька, Смеречок / Skrzyp polny (Equisetum arvense)
Лебідка / Lebiodka pospolita (Origanum vulgare)
Май / Mniszek lekarski (Taraxacum officinale)
Мак, Дикый мак / Mak polny (Papaver rhoeas)
Міцне зіля, Синьок / Chaber łąkowy (Centaurea jacea)
Навратник, Ратыш / Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare)
Полон, Полын / Bylica piołun (Artemisia absinthium)
Розтопаст / Jaskółcze ziele (Chelidonium majus)
Румянок / Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla)
Синец / Chaber bławatek (Centaurea cyanus)
Терлич / Kozłek lekarski (Valeriana officinalis)
Чабрик, Материна душка / Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum)

Opracowanie: Marta i Krzysztof Butrynowie
Rysunki: Edyta Piekarczyk
Konsultacja językowa: Władysław Graban, Anna Wirchniańska
Projekt graficzny, skład, łamanie: Studio Format / www.studioformat.pl

© by Fundacja Stara Droga
© by Wydawnictwo Lemkoland
Wydanie I
ISBN 978-83-62495-92-4
Wołowiec 2016

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Cena 20 zł (+ koszty wysyłki). W sprawie zamówienia prosimy o kontakt: info@lemkoland.com