menu
ptak chowanec naskicowany z konturemnapis lemkoland

Сніжка / Śnieżka

Чытали: Оксана Грабан, Варфоломій Ліхтаньскі
Рысунок: Поля Бялковска,
Музыка, звук: Мацєй Вєжиньскі, Андрий „Явор” Яворовскі Христофор Бутрин


Ilustracja: Pola Białkowska
Czytali: Oksana Graban, Bartłomiej Lichtański
Muzyka, dźwięk: Maciej Wieżyński, Andrzej „Jawor”Jaworowski, Krzysztof Butryn

Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji