Байка „О пчолах што вышлы з боской головы”

bajka-o-pszczolach

Bajka powstała w ramach projektu "Lemkoland - edukacja poprzez zabawę" dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.