Байка о быку / Bajka o byku

Послихайте байку о тім, як богач быка нa сендзю вчыл і што му з того пришло. Posłuchajte bajku o tim jak bohacz byka na sendziu wczył i szto mu z toho pryszło. https://www.youtube.com/watch?v=NbqfRSWba9s Байку о быку найдете в книжці "„Як липняне сонце до міха імали. Баі, байкы і оповіданкы Лемків" (wyd. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, Legnica 2010) Запис той байкы мож послухати на диску "ЛЕМ" ансамблю Lemko Tower (CD 2012) Чытат Оксана Грабан Bajku o byku najdete w kniżci "Jak lypniane sońce do micha imaly" (wyd. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, Legnica 2010) Zapys toj bajky moż posłuchaty na dysku "LEM" ansamblu Lemko Tower (CD 2012). Czytat Oksana Graban.