Байка „О ковалю”Łemkowskie legendy cz. 3: "O kowalu"
Bajka na podstawie materiałów zebranych przez Oskara Kolberga.
Czytali: Oksana Graban-Lichtańska, Władysław Graban, Bartłomiej Lichtański
Muzyka: Edyta Piekarczyk, Piotr Deptuła, Krzysztof Butryn, Łemkowska wiejska kapela "Uherec"
Realizacja: Anna Chabros-Piłat / AYA Studio
Pomysł i koordynacja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn
Producent: Fundacja Stara Droga

Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

* * *

Лемківскы леґенды ч.3: "О ковалю"
Байка на основі матерялів з досліджинь Оскара Колберґа.
Чытали: Оксана Грабан-Ліхтаньскa, Володислав Грабан, Бартломєй Ліхтаньскі
Музыка: Едита Пєкарчык, Петро Дептула, Христофор Бутрин, Лемківска селска капеля "Угерец"
Реалізация: Анна Хаброс-Пілат / AYA Studio
Думка і координация: Марта Грабан-Бутрин, Христофор Бутрин
Продуцент: Фундация Стара Дорога

Проєкт реалізуваний вдякы дотациі Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі