Байка о тім, як то хлопа теля зіло

Фільм зреалізуваний на підставі тексту Теодора Кузяка "Байка о тім, як то хлопа теля зіло" - в 90. річницю уродин автора. Реалізация: Анна Хаброс-Пілат Лектор: Оксана Грабан Музыка: Лемківска сельска капеля "Угерец" Думка і коордынация: Марта Грабан-Бутрин, Христофор Бутрин Продуцент: Фундация Стара Дорога Проєкт реалізуваний вдякы дотациі Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі * * * Film powstał na podstawie tekstu Teodora Kuziaka „Bajka o tim, jak to chłopa tela ziło” – w 90. rocznicę urodzin autora. Realizacja: Anna Chabros-Piłat Lektor: Oksana Graban Muzyka: Łemkowska wiejska kapela „Uherec” Pomysł i koordynacja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn Producent: Fundacja Stara Droga Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji