Квіт папротины / Kwiat paproci

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji