О ворожці Незабудці і Ваньовых пташках

https://www.youtube.com/watch?v=Mum1LuAF1IM ЛЕМКОЛЯНД НА ДОБРАНІЧ: „О ворожці Незабудці і Ваньовых пташках”. Рысунок: Олена Гайдамака Чытала: Оксана Грабан Звук, музыка: Оксана Грабан, Христофор Бутрин Реалізация: Фундация Стара Дорога © 2015 * * * LEMKOLAND NA DOBRANOC: „О wróżce Niezapominajce i Jankowych ptaszkach”. Ilustracja: Olena Hajdamaka Czytała: Oksana Graban Dźwięk, muzyka: Oksana Graban, Krzysztof Butryn Realizacja: Fundacja Stara Droga © 2015