Сніжка / Śnieżka

Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji