Щастливий пастух / Szczastlywyj pastuch

https://www.youtube.com/watch?v=gUc3Rts76cA ЛЕМКОЛЯНД НА ДОБРАНІЧ: „Щастливий пастух”. Рысунок: Олена Гайдамака Чытала: Марта Грабан-Бутрин Звук, музыка: Христофор Бутрин Реалізация: Фундация Стара Дорога © 2015 * * * LEMKOLAND NA DOBRICZ: „Szczastlywyj pastuch”. Rysunok: Olena Hajdamaka Czytała: Marta Graban-Butryn Zwuk, muzyka: Krzysztof Butryn Realizacyja: Fundacja Stara Doroha © 2015 * * * * * * LEMKOLAND NA DOBRANOC: „Szczęśliwy pastuch”. Ilustracja: Olena Hajdamaka Czytała: Marta Graban-Butryn Dźwięk, muzyka: Krzysztof Butryn Realizacja: Fundacja Stara Droga © 2015